Wykręć Numer Race 2018

Opis wydarzenia

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 przypada na dzień 11 luty 2018 roku.

112 to numer alarmowy, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich. Święto ma na celu przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat korzystania z niego we właściwy sposób.

Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na wsparcie Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK. Fundacja służy społeczeństwu udzielając wsparcia medycznego oraz przez działalność na rzecz podnoszenia jakości usług ratowniczych. Służenie społeczeństwu w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa, udzielanie bezpośredniego i pośredniego wsparcia w przypadkach kryzysów nagłych i przewlekłych oraz działalność na rzecz podnoszenia jakości dostępnych usług ratowniczych.

Do pokonania rowerem macie dystans 14 km w dowolnym tempie w dniach 11-20.02.2018r.

Dodatkowo trasę pokonać można też rowerem startując w Virtual Run Polskahttps://virtualrun.com.pl/biegi/wykr%C4%99%C4%87-numer-race-2018/2638