V Powiatowy Mini Triathlon Zimowy 2018

Logo zawodów V Powiatowy Mini Triathlon Zimowy 2018
Data14-01-2018 ( pozostało )
AdresSolec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)
DystanseTriathlon pod dachem (75 m / 3,6 km / 840 m)
Linkhttps://goo.gl/Gvnhy7
OrganizatorOSiR Solec Kujawski
Widzisz błędną lub niekompletną informację? Zgłoś to klikając tutaj.

Adres zawodów:

Solec Kujawski
(woj. kujawsko-pomorskie)
Stadion OSiR

Opis zawodów

V Powiatowy Mini Triathlon w Solcu Kujawskim to impreza tradycyjnie rozgrywana w przeddniu Wielkiego Finału WOŚP. Zawody zostaną rozegrane pod dachem na oryginalnym dystansie - 1/50 ironmana. 

Regulamin:

1. Cel zawodów:
1.1. Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Bydgoskiego i okolic.
1.2. Popularyzacja triathlonu jako formy aktywności fizycznej dostępnej dla każdego. 
1.3. Promocja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
1.4. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2. Organizator imprezy:
2.1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Patronat honorowy nad imprezą objął Starostwa Bydgoski Wojciech Porzych.

3. Termin i miejsce zawodów:
3.1. Zawody odbędą się 14.01.2018 na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. 
3.2. Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00

4. Warunki uczestnictwa:
4.1. Prawo startu w zawodach mają osoby, które do dnia 14.01.2018 r. ukończą 16 lat. 
4.2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Dokonuje tego w biurze zawodów, które będzie znajdować się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 9.00
4.3. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach.

5. Zgłoszenia:
5.1. Zawodnik biorący udział w zawodach zobowiązany jest do stawienia się w biurze zawodów i wypełnienia formularza zgłoszeniowego na 30 min przed rozpoczęciem. 
5.2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.01.2018 r. o godzinie 24.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenia do zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim (tel. 52 387 20 15 w.121 lub 119 lub marketing@osir.soleckujawski.pl) 
5.3. Limit uczestników – 50 osób.

6. Klasyfikacje:
6.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
6.2. Klasyfikacja wewnętrzna - najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec Miasta i Gminy Solec Kujawski.

7. Nagrody:
7.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1 - puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, miejsca 2-3 – medal, dyplom i nagroda rzeczowa
7.2. Najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec Miasta i Gminy Solec Kujawski – dyplom i drobna nagroda rzeczowa. 
7.3. Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną 3 upominki.

8. Zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji: 1/50 Triathlonu
8.1. Pływanie:
8.1.1. Pływanie odbywa się na basenie Ośrodka Sportu Rekreacji w Solcu Kujawskim,
1.1.1. Dystans - 75 m, styl dowolny, start odbywa się z wody, obowiązuje strój tekstylny
1.1.2. Serie na czas,
8.1.2. Wyniki zaokrągla się do 0,1 sekundy

8.2. Rower:
8.2.1. Jazda na rowerze odbywa się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim,
8.2.2. Jazda na trenażerze stacjonarnym 3600 m (rower szosowy, opór trenażera jednakowy dla wszystkich stanowisk, ujednolicone obwody kół)
8.2.3. Serie na czas,
8.2.4. W serii startuje 3 zawodników (ograniczenie spowodowane liczbą trenażerów)
8.2.5. Możliwość zastosowania własnych pedałów i butów rowerowych. Organizator będzie posiadał pedały Miche szosa, Shimano SPD, zwykłe z noskami
8.2.6. Kolejność startu poszczególnych zawodników zostaje losowana po zakończeniu pływania. Orientacyjny start pierwszej osoby godz. 10.45
8.2.7. Wyniki zaokrągla się do 0,1 sekundy,
8.2.8. Po zakończeniu konkurencji sumuje się czasy z pływania i jazdy na rowerze.
8.2.9. Możliwość startu na prywatnym rowerze (licznik musi być zamontowany na tylne koło: obwód – 2150, opona – 700x23)

8.3. Bieg:
8.3.1. Bieg odbywa się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim,
8.3.2. Dystans biegu – 840 m,
8.3.3. Bieg odbywa się w formule biegu pościgowego. Oznacza to, że zawodnik, który zajmuje pierwsze miejsce po dwóch konkurencjach (pływanie i rower) startuje jako pierwszy, 
a kolejni uczestnicy startują po czasie, który tracili do niego po dwóch konkurencjach,
8.3.4. Zawody wygrywa osoba, która jako pierwsza pokona trasę biegu.
8.3.5. Orientacyjny start godz.12.30

9. Pozostałe sprawy organizacyjne:
9.1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
9.2. W zawodach obowiązywał będzie ręczny pomiar czasu.
9.3. Osoba która nie ukończy jednej z konkurencji nie będzie klasyfikowana i nie przystępuje tym samym do kolejnej. Zawodnik ma tylko jedna próbę.
9.4. Powtórzenie próby może nastąpić wyłącznie wówczas gdy zostanie ona przerwana przez defekt sprzętu lub błąd sędziowski.
9.5. Podczas rozgrywania zawodów obowiązują zasady fair play, utrudnianie przeprowadzenia zawodów skutkuje dyskwalifikacją.
9.6. Protesty będą rozpatrywane na miejscu i należy je składać do 10 min po zakończeniu konkurencji
9.7. Decyzje organizatorów po rozpatrzeniu protestu są ostateczne.
9.8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
9.9. Po ukończeniu zawodów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców znajdujących się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
9.10. Zakończenie zawodów około godz. 13.15 w holu głównym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
9.11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.Zawody triathlonowe w okolicy

Odległość [km]Nazwa ZawodówStart
15.65 (km) Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno SPRINT 201817-08-2018
19.17 (km) OceanLava Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno 2018 (Mistrzostwa Polski w Triathlonie - długi)19-08-2018
27.58 (km) Triathlon Energy Chełmża 201819-08-2018
88.14 (km) Triathlon Series Chodzież 201805-08-2018