Triathlon Brzuze 2018

Logo zawodów Triathlon Brzuze 2018
Data23-06-2018 ( pozostało )
AdresTrąbin (woj. kujawsko-pomorskie)
DystanseTriathlon - sprint (750m / 20km / 5km)
Triathlon - super sprint (375m / 10km / 2.5km)
Linkhttp://triathlon.brzuze.eu/
Widzisz błędną lub niekompletną informację? Zgłoś to klikając tutaj.

Adres Zawodów

Trąbin
(woj. kujawsko-pomorskie)
gmina Brzuze, powiat rypiński

Opis zawodów

1. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja pływania, ćwiczeń fizycznych, jazdy rowerem oraz biegów jako formy zdrowego i aktywnego stylu życia.Promocja terenów gminy Brzuze jako miejsca idealnego do uprawiana sportu, rekreacji i turystyki. Integracja oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze, 87-517 Brzuze.

3. DYSTANSE I TRASY

Dystans zawodów:

TRIATHLON SUPER SPRINT:

pływanie 375 m, jazda rowerem (MTB) ok. 10 km, bieg ok. 2,5 km. 

TRIATHLON SPRINT:

pływanie 750 m, jazda rowerem (MTB) ok. 20 km, bieg ok. 5 km.

Trasy: pływanie Jezioro Trąbińskie, start: plaża gminna jazda rowerem (MTB) okolice wsi Trąbin, dwie pętle, drogi asfaltowe i gruntowe bieg okolice wsi Trąbin, bieg w tą i z powrotem (tzw. agrafka), droga asfaltowa. Przewidywane są dwie oddzielne strefy zmian pływanie/rower oraz rower/bieg. Meta zawodów znajdować się będzie przy Szkole Podstawowej w Trąbinie. Trasa nie posiada atestów, pomiar za pomocą urządzeń GPS. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom założone zostały następujące limity czasów: (sprint triathlon) pływanie – 45 min, pływanie + rower – 2:15, całe zawody – 3h.

4. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro zawodów (przewidziane na terenie Szkoły Podstawowej w Trąbinie) czynne będzie w dniu zawodów od 11:00 do 14:00.

Godzina startu zawodów głównych: 15:00.

Miejsce startu: Trąbin, plaża gminna nad Jeziorem Trąbińskim.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika, najpóźniej 18:00 – 18:30. 

5. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie po rejestracji i dokonaniu opłaty startowej, w super sprint triathlonie dopuszcza się osoby , które ukończyły 16 lat (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego). Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa jest zweryfikowanie zawodnika w biurze zawodów oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem startowym. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników imprezy w celach promocyjnych. Organizator wyznacza limit zawodników na 100 osób (zawodnicy zarejestrowani z dokonaną opłatą startową).

6. ZGŁOSZENIA

Zapisy poprzez formularz na stronie internetowej: www.triathlon.brzuze.eu

Opłata startowa wynosi:

TRIATHLON SUPER SPRINT:

do 30 marca 2018r. - 50 zł

do 30 kwietnia 2018r. - 70 zł

do 8 czerwca 2018r. - 90 zł

do 22 czerwca 2018r. - 110 zł

w dniu zawodów tj. 23.06.2018r. - 130 zł

TRIATHLON SPRINT:

do 30 marca 2018r. - 80 zł

do 30 kwietnia 2018r. - 100 zł

do 8 czerwca 2018r. - 120 zł

do 22 czerwca 2018r. - 140 zł

w dniu zawodów tj. 23.06.2018r. -160 zł

Opłaty startowej należy dokonać na konto organizatora:

Gminny Klub Sportowy Pojezierze Bzurze nr konta: 89954600042003001041250001 tytuł przelewu: wpisowe triathlon, imię i nazwisko uczestnika

 Zawody triathlonowe w okolicy

Odległość [km]Nazwa ZawodówStart
45.66 (km) Triathlon Energy Chełmża 201819-08-2018
77.72 (km) OceanLava Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno 2018 (Mistrzostwa Polski w Triathlonie - długi)19-08-2018
84.4 (km) Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno SPRINT 201817-08-2018